Lībiešu ciemi

Lībieši – viena no Baltijas jūras somugru tautām, kas agrāk apdzīvoja plašu Latvijas teritoriju, galvenokārt Ziemeļkurzemē un Ziemeļvidzemē. Kā viendabīga etniska grupa lībieši visilgāk ir saglabājušies tieši šeit, Ziemeļkurzemē – Baltijas jūras piekrastē apmēram 60 km garā un 2–5 km platā joslā starp Ovīšiem un Ģipku, kur atrodami 12 lībiešu ciemi: Ovīši, Lūžņa, Miķeļtornis, Lielirbe, Sīkrags, Mazirbe, Košrags, Pitrags, Saunags, Vaide, Kolka un Melnsils.
Laikā, kad Latvijas atradās Padomju Savienības sastāvā, Latvijas piekraste kā tās ārējā robeža, ieguva īpašu stratēģisku nozīmi un lībiešu ciemus „izstūma” militārās izlūkošanas torņi, robežsardzes posteņi, un citi militāri objekti.
Tomēr, neskatoties uz to, šie 12 ciemi ir saglabājušies līdz mūsdienām. Tajos Jūs varēsiet uzzināt sīkāk par lībiešu vēsturi un kultūru, apmeklēt autentisku lībiešu krogu, paciemoties Lībiešu tautas namā un, dodoties tālāk pa Dundagas novadu, apskatīt citus valsts aizsargājamus lībiešu kultūras pieminekļus.

Vairāk info par atpūtas iespējām:

Similar Posts