Kurzemes bāku apskate

Bākas cilvēces gadsimtu laikā ir ieguvušas gandrīz mītisku nozīmi – tās brīdina par briesmām, simbolizē drošību un cerību.
Ņemot vērā, ka kuģošana un zvejniecība vienmēr ir bijusi neatņemama Baltijas jūras Kurzemes piekrastes iedzīvotāju dzīves sastāvdaļa, bākas šajā apvidū ir ierasts skats – te ir atrodamas vairāk kā 9 bākas no dažādiem Latvijas vēstures periodiem. Savukārt Mazirbes apkārtnē, no Kolkas līdz Ventspilij apskatāmas 6 bākas – Kolkas, Šlīteres, Sīkragciema, Miķeļtorņa, Ovišu un Irbes. Katra no šīm bākām ir īpaša – kāda ir būvēta uz mākslīgas salas, cita ir augstākā Baltijā, kāda ir vecākā, bet vēl kāda – jaunākā bāka Latvijā.
Šīs bākas ir ne tikai kultūrvēsturiski nozīmīgi arhitektūras objekti, bet sniegs Jums iespēju arī izzināt Latvijas bāku un jūrniecības vēsturi.
Lielākajā daļā bāku ir iespējams uzkāpt un, ja ir vēlme, iepriekš vienojoties, piesaistīt gidu.


 

Vairāk info par atpūtas iespējām:

Similar Posts